Knygnešio diena


Kovo 16-ąją dieną Lietuvoje pagerbiami knygnešiai, lietuvių kalbos draudimo metais platinę lietuviškas knygas. Po 1863 m. sukilimo Rusijos imperijos valdžia uždraudė leisti knygas lietuvių kalba. Lietuviai priešinosi šiam draudimui. Iš pradžių už slaptų knygų skaitymą buvo skiriamos nedidelės bausmės, kurias numatė rusų įstatymai. Vėliau, kai buvo pradėti leisti laikraščiai ir prasidėjo girežta agitacija prieš valdžios rusinamąsias priemones, slaptųjų raštų priežiūra buvo pavesta administracijos institucijoms.

1864 - 1901 metai - tai tik nedidelė lietuvių istorijos atkarpėlė, tačiau joje telpa žūtbūtinė tautos kova už gimtąjį žodį, už savo egzistenciją. Šios kovos simboliu ir tapo knygnešys. Manoma, kad per keturiasdešimt spaudos draudimo metų kovoti dėl lietuviškos spaudos išėjo apie du tūkstančius knygnešių. Jie atlaikė carinės žandarmerijos, policijos ir pasienio kariuomenės puolimą prieš lietuvišką knygą ir žodį.

Spaudos draudimo metai - tai metai lietuvių tautos stoiškumo, jos vitališkumo, drąsos ir pasiaukojimo dėl savo gimtosios kalbos, dėl lietuviškojo rašto išsaugojimo. Pagarba gimtajam žodžiui sąlygojo lietuvių tautos ir kalbos autentiškumą, išlikimą.
___________________________________________________

Tartu lietuvių bendruomenė organizuoja spaudinių lietuvių kalba sklaidą įsteigdama
Virtualią lietuviškų knygų biblioteką
ir kviečia visus Tartu ir Estijoje gyvenančius lietuvius skaityti lietuviškas knygas bei jomis pasidalinti su tautiečiais.

Prašytume elektroniniu paštu lietuviaiestijoje@gmail.com parašyti ieškomų ar turimų lietuviškų spaudinių sąrašą, kurį paskelbtume bendruomenės tinklaraštyje.

No comments:

Post a Comment